Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

NovostiZašto je mikrokredit više od kredita – edukacija i finansijsko opismenjavanje kao sastavni deo usluge

20/10/2016


Na inicijativu Evropske mikrofinansijske mreže iz Brisela (EMN) i Mikrofinansijskog centra iz Varšave (MFC), 20. oktobar se po drugi put obeležava kao Evropski dan mikrofinansiranja. Mikrofinansiranje i mikrokrediti aktuelna su tema i u Srbiji, naročito zbog svog značaja u borbi protiv nezaposlenosti, ekonomske, a time i socijalne isključenosti. U Srbiji trenutno ne postoji zakonski okvir koji reguliše rad mikrofinansijskih institucija, ali se zbog dokazanog uticaja mikrofinansiranja na rešavanje problema socijalno ugroženih i marginalizovanih grupa, upravo radi na njegovom donošenju. Ovo je dobra vest pošto dostupnost i brzina realizacije čini mikrokredite idealnim za rešavanje problema sa kojima se svakodnevno susreću mikro i mali preduzetnici i poljoprivrednici, pa i fizička lica sa nižim ili neredovnim primanjima u nepredviđenim i hitnim situacijama.

Podatak da je u poslednjih pet godina u Srbiji odobreno oko 32,000 mikrokredita u prosečnom iznosu od 1,409 EUR po kreditu je nepotpun jer se odnosi samo na postojeće tri ne-bankarske institucije koje se u Srbiji bave mikrofinansiranjem. U Srbiji se i Opportunity banka bavi mikrofinansiranjem i u poslednjih 5 godina je sama isplatila preko 75,000 mikrokredita sa prosečnim iznosom od oko 2,500 EUR po kreditu.

Mikrofinansiranje i čak šire “finansijska inkluzija“ je pružanje finansijskih usluga građanima sa nižim prihodima koji često uopšte nemaju pristup tradicionalnim pružaocima finansijskih usluga tj. bankama ili im je taj pristup veoma ograničen, kao što su npr. stanovnici zabačenih, ruralnih sredina. Zbog toga Opportunity banka, koja ima čak 65% klijenata u ruralnim krajevima Srbije, konstantno radi na unapređenju načina na koji pruža usluge svojim klijentima, naročito kada su u pitanju tehnološke inovacije. Poslednja takva inovacija je web aplikacija pod nazivom „Mali BIZnis kredit na KLIK“ koja za samo nekoliko minuta vlasniku malog biznisa, preko interneta i bez dolaska u banku, omogućava da dobije preliminarni odgovor o mogućnosti dobijanja mikrokredita u ovoj banci. Ovo je posebno značajno jer prvo štedi vreme i novac potencijalnim klijentima koji ne moraju da dolaze u banku iz ponekad jako udaljenih krajeva, a pored toga i zato što ukida psihološku barijeru kod malih preduzetnika koji se do sada nisu formalno zaduživali preko banaka najviše zbog strogih kriterijuma i obimne dokumentacije koje banke zahtevaju, a ovim im je to umnogome olakšano.

Tema ovogodišnjeg Evropskog dana mikrofinansiranja jesu tzv. „nefinansijske usluge“ odnosno dodatne usluge koje mikrofinansijske organizacije i banke pružaju svojim klijentima kako bi povećale šanse za uspešno poslovanje i unapređenje standarda života. Kako je edukacija klijenata važan deo misije Opportunity banke, ova je banka tokom 2016.godine organizovala šest seminara za klijente o načinima finansiranja poljoprivredne proizvodnje, a u planu su i dodatne edukativne aktivnosti za klijente ove banke, posebno o značaju štednje. Banka je 2015.godine takođe učestvovala u kampanji o sprečavanju prezaduženosti pod nazivom „Mudro zaduživanje“ koja je inicirana širom Evrope od strane Mikrofinansijskog centra iz Varšave.