Meni


SRB / ENG

Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

Uslovi korišćenja

Sadržaji objavljeni na ovom web sajtu kao i sam web sajt, vlasništvo su Opportunity banke a.d. Novi Sad, osim podataka o licima koja imaju učešće u banci i licima koja su članovi njenog upravnog i izvršnog odbora koji se objavljuju u skladu sa Zakonom o bankama.

Zabranjen je svaki vid umnožavanja, reprodukovanja, javnog prikazivanja ili distribuiranje sadržaja ovog web sajta, bez pisane saglasnosti Opportunity banke a.d. Novi Sad.

Lične podatke članova organa upravljanja koji su objavljeni na ovom sajtu, treća lica mogu koristiti isključivo ukoliko su ispunjeni uslovi propisani važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Opportunity banka a.d. Novi Sad nije odgovorna za bilo koji vid materijalne ili nematerijalne šteta koja nastupi usled korišćenja ovog web sajta.

Ovi uslovi korišćenja pravno obavezuju korisnike ovog web sajta u pogledu korišćenja istog.

Pristupom i korišćenjem ovog web sajta, korisnik bez ograničenja prihvata ove uslove korišćenja.