Meni


SRB / ENG

Opportunity Banka A.D. Novi Sad Bulevar Oslobođenja 2A Novi Sad Tel: 021 530 111, 530 024

 

Prijava ponuđača

Polja obeležena sa * su obavezna.

I. Podaci o Ponuđaču

Pun naziv kompanije*:

Adresa*:

Matični broj*:

Telefon kompanije*:

E-mail kompanije*:

Web sajt:

II. Kontakt informacije

Ime*:

Prezime*:

Pozicija*:

Mobilni*:

Telefon*:

E-mail*:

III. Oblasti za koje se prijavljujete

Građevinarstvo i zanatske usluge
Opremanje objekata
Kancelarijski materijal
Održavanje
Roba i usluge iz domena IT
Konsultantske usluge
Marketing usluge
Ostalo:

IV. Ostale bitne informacije

Ukoliko posedujete bilo kakve dodatne informacije, a koje bi mogle da nam pomognu u postupku procene Vaših sposobnosti molimo Vas da ih dodatno opišete:

Molimo vas da potvrdite da ste pročitali Informacije o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti kako bi mogli da pošaljete ovu prijavu*:

Pročitao(la) sam Informacije o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti

captcha

Napomena: Popunjavanje ovog upitnika Opportunity Banka će iskoristiti da utvrdi u kojoj meri Ponuđač ispunjava kriterijume za saradnju sa Bankom uz bezbedno i po životnu sredinu prihvatljivo ponašanje, a u okviru svog poslovanja. Na osnovu dobijenih informacija i nakon dodatne provere, Banka će proceniti da li će se Ponuđač kvalifikovati i dobiti status "zvaničnog ponuđača".