Meni


SRB / ENG

Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

ŠtednjaOročena štednja u dinarima

„Manje daje više“ oročena štednja u dinarima!

Oroči manje da bi ti se vratilo više!

Za sve vaše uloge od 200.000 RSD do 2.000.000 RSD Banka vam nudi povoljnije uslove za oročenja na 25 i 60 meseci. Kroz manje iznose uloga uz novi proizvod “MANJE DAJE VIŠE” sa kamatnim stopama i do 5,00 % ostvarite dodatni prinos uz maksimalnu sigurnost Vašeg uloga.

Karakteristike proizvoda “MANJE DAJE VIŠE” u RSD:

  • Minimalni iznos oročenja: 200.000 RSD
  • Maksimalni iznos oročenja 2.000.000 RSD
  • Period oročenja: 25 i 60 meseci
  • Valuta: RSD
  • Isplata u valuti štednje
  • Kamatna stopa:
“MANJE DAJE VIŠE” U RSD
Rok:  25 meseci  60 meseci
NKS, fiksna (%) 4,00 5,00
EKS (%) 3,92 4,56

EKS je obračunat na dan 19.02.2021. za iznos od 500.000 RSD za navedene ročnosti.

Napomena: Dozvoljen jedan proizvod po klijentu po valuti (ukupno dve partije po klijentu) za proizvod „Manje daje više“.

Reprezentativni primer

Oročena štednja u dinarima
“MANJE DAJE VIŠE”
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 500.000 RSD
Period oročenja 25 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 4,00% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 3,92%
Ukupan iznos kamate 41.589,04 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% nema
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu  541.589,04 RSD

EKS je obračunat na dan 19.02.2021.

Pored proizvoda “MANJE DAJE VIŠE” na raspolaganju vam je i standardna ponuda za oročenu štednju u RSD sa sledećim karakteristikama:

  • Minimalni iznos oročenja: 500.000 RSD
  • Period oročenja: 12,25 i 60 meseci
  • Valuta: RSD
  • Isplata u valuti štednje

Kamatna stopa:

STANDARDNA OROČENA ŠTEDNJA U RSD
Rok:  12 meseci 25 meseci 60 meseci
NKS, fiksna (%) 2,00 3,00 4,00
EKS (%) 2,00 2,95 3,71

EKS je obračunat na dan 19.02.2021. za iznos od 500.000 RSD za navedene ročnosti.

Reprezentativni primer

Oročena štednja u dinarima
Isplata kamate po dospeću
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 500.000 RSD
Period oročenja 25 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 3,00% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 2.95%
Ukupan iznos kamate 31.191,78 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% nema
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 531.191,78RSD

EKS je obračunat na dan 19.02.2021.

Bez obzira na to za koju ponudu Banke se odlučite, svojim sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka trajanja depozita, uz pripis ugovorene kamate  a ukoliko se ipak odlučite da ranije podignete ulog, za ostvareni period oročenja obračunava vam se nominalna kamatna stopa predviđenja za prevremeno razoročenje koja za dinarske depozite iznosi 1,0%.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.