Meni


SRB / ENG

Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

NovostiČetvrti Evropski dan mikrofinansiranja – Nastavak podrške razvoju preduzetništva u Evropi

19/10/2018


Četvrti Evropski dan mikrofinansiranja

Nastavak podrške razvoju preduzetništva u Evropi

Brisel/Varšava, 19. oktobar – Evropski mikrofinansijski sektor 20. oktobra obeležava četvrti Evropski dan mikrofinansiranja, a incijativu podržavaju Evropska mikrofinansijska mreža (EMN) i Mikrofinansijski centar (MFC). Oko 20 članova ove dve mreže u 11 evropskih zemalja  će kroz razne aktivnosti obeležiti ovaj dan kako bi se skrenula pažnja javnosti na uticaj koji mikrofinansijske organizacije imaju na finansijsku i socijalnu inkluziju u Evropi.

Ovogodišnji moto događaja jeste „Istraživanje eksponencijalnog uticaja mikrokredita”, a dve mreže odlučile su da promovišu ovogodišnji Evropski dan mikrofinansiranja čuvenom formulom E = mc2. Nekoliko studija o mikrofinansijskim organizacijama koje su sprovedene ove godine pokazale su da pristup mikrokreditima i finansijskim uslugama za ljude kojima je pristup tradicionalnim bankama otežan, imaju eksponencijalni efekat na živote klijenata mikrofinansijskih organizacija, kao i na društvo u celini.

U toku 2017. godine, ukupan broj kredita koje su mikrofinansijske organizacije koje su učestvovale u ovim istraživanja isplatile klijentima, bio je 660,330, a isplaćeno je ukupno 2.1 miljarde evra. Ukupan broj aktivnih kreditnih klijenata mikrofinansijskog sektora u Evropi bio je 988,457. Sve ovo ukazuje na snažan rast evropskog mikrofinansijskog sektora, kao i na rastuću potražnju za ovom vrstom usluga.

“Evropski mikrofinansijski sektor predstavlja ključan kanal za sve pojedince i preduzetnike koji žele da se osamostale i uključe se u finansijske tokove. Za rezultat imamo kreirana nova radna mesta i manji broj ljudi koji se oslanjaju na socijalna davanja, što ima pozitivan uticaj kako na građane, tako i na države i lokalne ekonomije. Upravo zbog toga, mikrofinansijske organizacije zaslužuju jaku podršku svojih i Evropske vlade!“ rekao je Elwin Groenevelt, Predsednik EMN mreže.

Cristian Jurma, Direktor MFC mreže, dodao je  “mikrofinansiranje u Evropi se polako pokazuje kao ključno za promovisanje socijalne politike samozapošljavanja, podrške mikrobiznisu i borbe protiv socijalne i finansijske isključenosti. Ako pogledamo šta zaista stoji iza ovih brojki i statistike, to su u stvari muškarci i žene koji su odlučili da sami kreiraju svoju budućnost uz podršku mikrofinansijskih institucija.“

Više informacija: