Meni


SRB / ENG

Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

BiznisTarife i opšti uslovi

Opšti uslovi poslovanja

Preuzmite dokument:

Opšti uslovi poslovanja Opportunity banke a.d. Novi Sad koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima- april 2021

Opšti uslovi poslovanja Opportunity banke a.d. Novi Sad koji se primenjuju u poslovanju sa pravnim licima u primeni –april 2021.

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u primeni –oktobar 2020

Terminski plan poslovanja po tekućim računima od 15.01.2020

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga pravnim licima od 15.01.2020

Opšti uslovi pružanja elektronske usluge od 15.07.2020

Pregled usluga i naknada

Pregled usluga i naknada za dinarski račun pravnog lica od 02.03.2020

Pregled usluga i naknada za dinarski račun preduzetnika i poljoprivrednog gazdinstva od 02.03.2020

Pregled usluga i naknada za dinarski račun pravnog lica nerezidenta od 17.03.2019.

Pregled usluga i naknada za devizni račun pravnog lica nerezidenta od 17.03.2019.

Lista reprezentativnih usluga za pravna lica i preduzetnike

Tarife naknada

Preuzmite dokument:

Tarifa naknada za kredite depozite i dokumentarno poslovanje za pravna lica od 01.06.2021.

Tarife naknada za kredite, depozite i dokumentarno poslovanje za preduzetnike i RPG od 01.06.2021.

Tarifa naknada za platne usluge preduzetnika i RPG od 18.01.2020

Tarifa naknada za platne usluge pravnih lica od 15.01.2020

 

Ukoliko vas zanimaju prethodne verzije Tarifa i Opštih uslova poslovanja možete ih pročitati na sledećem linku – ARHIVA