Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

ŠtednjaStandardna oročena štednja u dinarima

Najbolja ponuda na tržištu tokom promotivnog perioda do 01.07.2018!

Za Vašu ušteđevinu koju želite da sačuvate na određeni period Opportunity banka nudi najatraktivnije kamatne stope. Ukoliko iskoristite promotivnu ponudu za dinarsku oročenu štednju sa kamatom od 6%, možete obezbediti veoma dobar prinos uz sigurnost Vašeg uloga. Vašim sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka trajanja depozita, a ukoliko ipak odlučite da ranije podignete ulog pripisuje se 50% obračunate kamate do momenta prekida oročenja.

Karakteristike depozita:

  • Minimalni iznos oročenja: 500.000 RSD
  • Period oročenja: 12, 25 i 60 meseci
  • Valuta: RSD
  • Isplata u valuti štednje
  • Kamatna stopa
kamata na oročena sredstva (godišnja)
Rok: 12 meseci 25 meseci 60 meseci
NKS, fiksna (%) 4,00 5,00 6,00
EKS (%) 4,00 4,87 5,39

EKS je obračunat na dan 26.04.2018. za iznos od 500.000 RSD za navedene ročnosti.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Reprezentativni primer

Oročena štednja u dinarima
Isplata kamate po dospeću
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 500.000 RSD
Period oročenja 25 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 5,00% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 4,87%
Ukupan iznos kamate 52.096,15 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% nema
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 552.096,15 RSD

EKS obračunat na dan 26.04.2018.