Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

ŠtednjaStandardna oročena štednja u dinarima

Standardna oročena štednja u dinarima!

Za dinarsku oročenu štednju sa kamatom od 5,5%, možete obezbediti veoma dobar prinos uz sigurnost Vašeg uloga. Vašim sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka trajanja depozita, a ukoliko ipak odlučite da ranije podignete ulog pripisuje se 50% obračunate kamate do momenta prekida oročenja.

Karakteristike depozita:

  • Minimalni iznos oročenja: 500.000 RSD
  • Period oročenja: 12, 25 i 60 meseci
  • Valuta: RSD
  • Isplata u valuti štednje
  • Kamatna stopa:
kamata na oročena sredstva (godišnja)
Rok: 12 meseci 25 meseci 60 meseci
NKS, fiksna (%) 4,00 4,50 5,50
EKS (%) 4,00 4,40 4,98

EKS je obračunat na dan 03.02.2020. za iznos od 500.000 RSD za navedene ročnosti.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Reprezentativni primer

Oročena štednja u dinarima
Isplata kamate po dospeću
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 500.000 RSD
Period oročenja 25 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 4,50% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 4,40%
Ukupan iznos kamate 46.731,50 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% nema
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu  546.731,50 RSD

EKS je obračunat na dan 03.02.2020.