Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

ŠtednjaStandardna oročena štednja RSD

Šampionska dinarska štednja

Karakteristike depozita:

  • Minimalni iznos oročenja: 10.000 RSD za oročenja do 12 meseci
                                                 100.000 RSD za oročenja na 60 meseci
  • Period oročenja: 1, 3, 6, 12 i 60 meseci
  • Valuta: RSD
  • NKS 1,50% – 5,00% fiksna
  • EKS 1,51% – 4,56%
  • Isplata u valuti štednje

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

kamata na oročena sredstva (godišnja)
Rok: 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 60 meseci
NKS (%) 1,50 2,00 2,50 3,50 5,00
EKS (%) 1,51 2,02 2,52 3,50 4,56

Reprezentativni primer

Vrsta depozita Oročena štednja u dinarima
Isplata kamate po dospeću
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 100.000 RSD
Period oročenja 12 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 3,50% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 3,50%
Ukupan iznos kamate 3.500,00 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% nema
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 103.500,00 RSD

EKS izračunata na dan 30.10.2017.