Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

ŠtednjaDinarska oročena, a dostupna

Štednja koja raste

U cilju promovisanja štednje u dinarima, Opportunity banka je i ovoga puta, za građane pripremila dinarski proizvod na 48 meseci po kamatnoj stopi (NKS) od 4,50%.

Štedni proizvod banke “Štednja koja raste“ je oročena štednja koja vam je uvek na raspolaganju, a kamata raste tokom perioda oročenja. Ova vrsta štednje na 25, 36 ili 48 meseci, nudi vam mogućnost da u svakom momentu podignete ulog ukoliko vam novac zatreba i pri tom ostvarite odlične kamate.

Karakteristike depozita na 48 meseci:

 • Minimalni iznos oročenja 100.000 RSD
 • Period oročenja: 48 meseci
 • Valuta: RSD
 • NKS: 4,50%, fiksna
 • EKS: 4,22%
 • Isplata u valuti štednje

Karakteristike depozita na 36 meseci:

 • Minimalni iznos oročenja 100.000 RSD
 • Period oročenja: 36 meseci
 • Valuta: RSD
 • NKS: 4,20%, fiksna
 • EKS: 4,03%
 • Isplata u valuti štednje

Karakteristike depozita na 25 meseci:

 • Minimalni iznos oročenja 100.000 RSD
 • Period oročenja: 25 meseci
 • Valuta: RSD
 • NKS: 4,00%, fiksna
 • EKS: 3,92%
 • Isplata u valuti štednje
 • Mogućnost dodatnih uplata u toku trajanja oročenja
 • Minimalni iznos doplate 100.000 RSD, ukupan iznos doplata 500.000 RSD

U slučaju prevremenog razoročenja, oročenog depozita na 25, 36 ili 48 meseci, obračunavaju se kamatne stope prikazane u tabeli, u zavisnosti od trajanja oročenja.

tabela za sajt 2016

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Reprezentativni primer

Vrsta depozita Štednja koja raste 25
Oročena štednja u dinarima
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 100.000 RSD
Period oročenja 25 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 4,00% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 3,92%
Ukupan iznos kamate 8.361,64 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% nema
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 108.361,64 RSD

EKS izračunata na dan 30.10.2017.

Vrsta depozita Štednja koja raste 36
Oročena štednja u dinarima
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 100.000 RSD
Period oročenja 36 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 4,20% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 4,03%
Ukupan iznos kamate 12.601,98 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% nema
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 112.601,98 RSD

EKS izračunata na dan 30.10.2017.

Vrsta depozita Štednja koja raste 48
Oročena štednja u dinarima
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 100.000 RSD
Period oročenja 48 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 4,50% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 4,22%
Ukupan iznos kamate 18.024,66 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% nema
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 118.024,66 RSD

EKS izračunata na dan 30.10.2017.