Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

ŠtednjaŠtedni račun u evrima

 

Štedni račun u evrima!

 

Opportunity banka je pripremila ponudu za A vista štednju u evrima, štednju po viđenju, u želji da Vas podstakne da štedite redovno, bez obzira na visinu raspoloživih sredstava i posebno Vas nagradi za manje štedne uloge. Ova vrsta štednje je pravi izbor za Vas ukoliko povremeno želite da odvojite nešto novca sa strane ili imate ušteđevinu koja bi uskoro mogla da Vam zatreba.

Uz A vista štedni račun:

  • uplaćujete kad možete i koliko možete
  • kamata se na Vaš račun pripisuje mesečno
  • novac Vam je uvek na raspolaganju

Karakteristike A vista štednog računa:

  • Minimalni iznos oročenja: Nema
  • Period oročenja: Nema
  • Valuta: EUR
  • Isplata u valuti štednje
  • NKS je fiksna, do 2% u zavisnosti od iznosa štednje na računu, EKS do 1.26% (detaljan prikaz u primeru ispod)

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Reprezentativni primer

A vista štedni račun
Valuta depozita EUR
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 15.000 EUR
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 0.00% do 100 EUR
2.00% od 100.01 EUR do 10,000 EUR
0.50% preko 10,000 EUR Fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 1,26%
Ukupan iznos kamate* 223,01 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% 33,45 EUR
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 15,189.56 EUR

EKS izračunata na dan 21.11.2018.
*U konkretnom primeru kamata na štednju je izračunata pod pretpostavkom da će navedeno stanje na računu biti nepromenjeno u periodu od 12 meseci, bez povećanja ili smanjenja uloga, uz uslov da je kamata podignuta na kraju navedenog perioda.