Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

ŠtednjaŠtedni račun po viđenju

Novac uvek na raspolaganju

Nemate puno para „na gomili“ ali povremeno možete da odvojite nešto sa strane, ili imate ušteđevinu, ali mogla bi vam uskoro zatrebati. Rado biste taj novac stavili na štednju, ali da vam je uvek dostupan ako zatreba.

Uz devizni štedni račun:

 • nema oročavanja
 • uplaćujete kad možete i koliko možete
 • kamata se na Vaš račun pripisuje mesečno
 • a novac Vam je uvek na raspolaganju

Karakteristike depozita:

 • Minimalni iznos oročenja: 100 EUR
 • Valuta: EUR.
 • NKS 0,10%, fiksna
 • EKS 0,08%
 • Isplata u valuti štednje

  Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Reprezentativni primer

Vrsta depozita Devizni štedni račun u evrima
Valuta depozita EUR
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 10.000 €
Period oročenja 12 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 0,10% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 0,08%
Ukupan iznos kamate 10,06€
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% 1,51 €
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 10.008,55 €

EKS izračunata na dan 29.10.2015.