Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

ŠtednjaStandardna oročena štednja u evrima

Standardna oročena štednja u evrima!

Za deviznu oročenu štednju sa kamatom i do 2.1%, možete obezbediti veoma dobar prinos uz sigurnost Vašeg uloga. Vašim sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka trajanja depozita, a ukoliko ipak odlučite da ranije podignete ulog pripisuje se 50% obračunate kamate do momenta prekida oročenja.

Karakteristike depozita:

  • Minimalni iznos oročenja: 5.000 EUR
  • Period oročenja: 12, 25 i 60 meseci
  • Valuta: EUR
  • Isplata u valuti štednje
  • Kamatne stope:
Period oročenja NKS, fiksna (%) EKS (%)
12 meseci 1,50% za uloge do 20,000 EUR* 1,28%
12 meseci 1,00% za uloge preko 20,000 EUR 0,85%
25 meseci 2,00% 1,68%
60 meseci 2,10 % 1,72%

EKS je obračunat na dan 26.04.2018. za iznos od 10.000 EUR za navedene ročnosti na 25 i 60 meseci, odnosno na dan 07.05.2019. za rok na 12 meseci.

Uslov je otvaranje tekućeg računa, bez troška za klijenta po osnovu otvaranja i održavanja.

*Napomena: Dozvoljen je jedan proizvod po klijentu.

Ukoliko imate manji iznos koji želite da uložite pogledajte našu ponudu za A vista štedni račun u evrima.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Reprezentativni primer

Devizni štedni račun u evrima
Valuta depozita EUR
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 10.000 EUR
Period oročenja 25 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 2,00% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 1,68%
Ukupan iznos kamate 417,11 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% 62,57 €
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 10.354,54€

EKS obračunat na dan 11.09.2018.