Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

ŠtednjaStandardna oročena štednja u evrima

Standardna oročena štednja u evrima!

Za deviznu oročenu štednju sa kamatom i do 2.1%, možete obezbediti veoma dobar prinos uz sigurnost Vašeg uloga. Vašim sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka trajanja depozita, a ukoliko ipak odlučite da ranije podignete ulog pripisuje se 50% obračunate kamate do momenta prekida oročenja.

Karakteristike depozita:

  • Minimalni iznos oročenja: 5.000 EUR
  • Period oročenja: 12, 25 i 60 meseci
  • Valuta: EUR
  • Isplata u valuti štednje
  • Kamatne stope:

 

Period oročenja NKS, fiksna (%) EKS (%)
12 meseci 1,50% za uloge do 20,000 EUR* 1,28%
12 meseci 1,00% za uloge preko 20,000 EUR 0,85%
25 meseci 1,70% 1,43%
60 meseci 2,10 % 1,72%

EKS je obračunat na dan 26.04.2018. za iznos od 10.000 EUR za navedene ročnosti na 60 meseci, na dan 19.06.2019. za rok na 25 meseci, odnosno na dan 07.05.2019. za rok na 12 meseci.

Uslov je otvaranje tekućeg računa, bez troška za klijenta po osnovu otvaranja i održavanja.

*Napomena: Dozvoljen je jedan proizvod po klijentu.

Ukoliko imate manji iznos koji želite da uložite pogledajte našu ponudu za A vista štedni račun u evrima.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Reprezentativni primer

Devizni štedni račun u evrima
Valuta depozita EUR
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 10.000 EUR
Period oročenja 25 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 1,70% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 1,43%
Ukupan iznos kamate 353,97 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% 53,10 €
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 10.300,87€

EKS obračunat na dan 19.06.2019.