Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

ŠtednjaStandardna oročena štednja EUR

Karakteristike depozita:

  • Minimalni iznos oročenja: 50 EUR
  • Period oročenja: 3, 6, 12, 24, 36, 48 i 60 meseci
  • Valuta: EUR
  • NKS 0,20% – 1,50%, fiksna
  • EKS 0,17% – 1,28%
  • Isplata u valuti štednje

Godišnja kamata na euro oročenu štednju sa isplatom kamate po dospeću

Period oročenja NKS, fiksna EKS
3 meseca 0,20 % 0,17%
6 meseci 0,30 % 0,26%
12 meseci 1,50 % 1.28%
24 meseca 0,50 % 0,42%
36 meseci 1,00 % 0,84%
48 meseci 1,20 % 1,00%
60 meseci 1,50 % 1,24%

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Reprezentativni primer

Vrsta depozita Devizni štedni račun u evrima
Valuta depozita EUR
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 10.000 €
Period oročenja 12 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 1,50% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 1,28%
Ukupan iznos kamate 150€
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% 22,50 €
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 10.127,50€

EKS izračunata na dan 28.02.2018.