Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

StanovništvoTarife i opšti uslovi – Arhiva

Opšti uslovi poslovanja

Preuzmite dokument:

Opšti uslovi poslovanja Opportunity banke a.d. Novi Sad koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima mart 2020

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima jul 2019.

Opšti uslovi otvaranja vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga fizičkim licima potrošačima – jul 2019

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima-jun 2019

Opšti uslovi poslovanja, koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima važeći od 13.05.2019.

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnihračuna i pružanja platnih usluga fizičkim licima –potrošačima od 17.03.2019.

Opšti uslovi otvaranja vodenja i gašenja platnih racuna i pružanja platnih usluga fizickim licima potrošacima od 22.10.2018.

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima važeći od 01.09.2018.

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima važeći od 15.07.2017.

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga fizičkim licima – potrošačima važeći od 15.07.2017.

Opšti uslovi za elektronske usluge važeći od 15.07.2017.

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima važeći od 30.06.2017.

Opšti uslovi poslovanja važeći od 01.10.2015.g.

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga važeći od 01.10.2015.

Opšti uslovi e-bank važeći od 01.10.2015.g.

Terminski plan poslovanja po tekucim platnim racunima od 22.10.2018

Terminski plan izvršenja jednokratnih platnih transakcija – 01.10.2015.g.

Terminski plan poslovanja po tekućim platnim računima – 01.10.2015.g.

Tarife naknada

Preuzmite dokument:

Tarifa naknada za platne usluge fizičkih lica – potrošača od 17.03.2019

Tarifa naknada za platne usluge fizičkih lica od 22.10.2018.

Tarifa naknada za kreditne i depozitne poslove fizičkih lica od 15.10.2018.

Tarifa naknada za kreditne i depozitne poslove fizičkih lica važeća od 01.09.2018.

Tarifa naknada za platne usluge fizičkih lica važeća od 01.09.2018.

Tarifa naknada za kreditne i depozitne poslove fizičkih lica važeća od 11.09.2017.

Tarife naknada za kreditne i depozitne poslove važeće od 30.04.2016.g.

Tarife naknada za kreditne i depozitne poslove važeće od 30.04.2016.g.

Tarife naknada za platne usluge fizičkih lica važeće od 05.09.2016.g.

Tarife naknada za platne usluge fizičkih lica važeće od 10.01.2017.g.

Pregled usluga i naknada za devizni račun potrošača od 17.03.2019.