Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

StanovništvoGotovinski i refinansirajući krediti za stanovništvo

Kredit za Vašu 1001 želju!

Sada još lakše i komfornije odgovorite na Vašu 1001 želju ili refinansirajte obaveze u drugim bankama, uz gotovinske kredite Opportunity banke i još veće povoljnosti uz produžen period otplate do 96 meseci i minimalnu mesečnu ratu od 500 RSD.

Gotovinski krediti Opportunity banke su dostupni i penzionerima i zaposlenima sa niskim primanjima. Otežan pristup sredstvima koje imaju penzioneri i zaposleni u udaljenim, ruralnim sredinama, Opportunity banka lako rešava terenskim radom i individualnim pristupom naših savetnika za klijente.

Imamo za Vas i ostale pogodnosti:

  • Bez prenosa penzije, odnosno zarade u našu banku
  • Brzo odobrenje kredita dok kažete DOBAR DAN
  • Osiguranje kredita za iznose preko 150.000 RSD
  • Bez učešća i žiranata
  • Lični bankar uvek na raspolaganju

Karakteristike kredita:

  • Gotovinski i refinansirajući krediti su namenjeni penzionerima, kao i zaposlenima u javnim preduzećima, preduzećima gde je država većinski vlasnik, multinacionalnim kompanijama sa preko 100 zaposlenih i privatnim kompanijama do 50 zaposlenih
  • Dinarski kredit bez valutne klauzule
  • Iznos kredita od 20.000 RSD do 400.000 RSD
  • Rok otplate do 96 meseci
  • Minimalna rata od 500 RSD

Reprezentativni primer

Primer za zaposlene Kredit sa naknadom u fiksnom iznosu Kredit sa varijabilnom naknadom
Iznos kredita 200,000 RSD 200,000 RSD
Rok otplate 60 60
Mesečna rata 5,076.29 RSD 6,106.56 RSD
NKS na godišnjem nivou, fiksna 17.95% 26.95%
EKS 22.44%
31.97%
Ukupan iznos za otplatu 304,575.75 RSD 366,393.39 RSD
Naknada za obradu, jednokratno 9,900 RSD 2% od iznosa kredita,
4,000 RSD

 

EKS za konkretan primer obračunat na dan 09.07.2018. U iskazani EKS je uračunat i trošak Kreditnog Biroa u iznosu od 246 RSD, i trošak menice u iznosu od 50 RSD.
Kredit je u dinarima, bez indeksacije.

Troškovi koji se uračunavaju u EKS za kredit za zaposlene:
Naknada za obradu od 0% do 2% u zavisnosti od namene kod kredita sa naknadom izraženom u procentima (ukoliko je preko 80% kredita namenjeno za refinansiranje obaveza, naknada je 0%), odnosno 9,900 RSD do 19,900 RSD za kredit sa naknadom u apsolutnom iznosu, u zavisnosti od iznosa kredita; Trošak Kreditnog Biroa 246 RSD, trošak menice 50 RSD; NKS od 17,95% do 27,55% u zavisnosti od roka otplate.

 

Primer za penzionere Kredit sa naknadom u fiksnom iznosu Kredit sa varijabilnom naknadom
Iznos kredita 200,000 RSD 200,000 RSD
Rok otplate 60 60
Mesečna rata 5,076.29 RSD 6,106.56 RSD
NKS na godišnjem nivou, fiksna 17.95% 26.95%
EKS 22.42%
31.95%
Ukupan iznos za otplatu 304,575.75 RSD 366,393.39 RSD
Naknada za obradu, jednokratno 9,900 RSD 2% od iznosa kredita,
4,000 RSD

 

EKS za konkretan primer obračunat na dan 09.07.2018. U iskazani EKS je uračunat i trošak Kreditnog Biroa u iznosu od 246 RSD.
Kredit je u dinarima, bez indeksacije. Otplata kredita do 75-e godine starosti.

Troškovi koji se uračunavaju u EKS za kredit za penzionere sa otplatom do 75-e godine starosti:
Naknada za obradu od 0% do 2% u zavisnosti od namene kod kredita sa naknadom izraženom u procentima (ukoliko je preko 80% kredita namenjeno za refinansiranje obaveza, naknada je 0%), odnosno 9,900 RSD do 19,900 RSD za kredit sa naknadom u apsolutnom iznosu, u zavisnosti od iznosa kredita; Trošak Kreditnog Biroa 246 RSD; NKS od 17,95% do 27,55% u zavisnosti od roka otplate kredita.