Duh stare Šumadije cvecar

Krediti

Često ste nas pitali

Da li moram da čekam u redu i dolazim više puta u banku?

Ne, pri prvoj poseti Vaš kredit će biti preliminarno odobren, a potreban je još samo jedan dolazak.

Šta znače skraćenice NKS i EKS?

NKS - (nominalna kamatna stopa) je neto kamatna stopa i predstavlja cenu po kojoj banka plasira kredit ali ne i konačnu cenu kredita. Ona se stavlja u ugovor i na osnovu nje se izračunavaju otplatne rate kredita.

EKS - (efektivna kamatna stopa) daje realniju sliku o punoj ceni kredita jer se bazira na ukupnim troškovima koje klijent plaća banci prilikom podizanja kredita i tokom otplate kredita. To je NKS uvećana za naknadu za obradu kredita i ostale troškove – menicu, izveštaj iz Kreditnog Biroa i sl.

Šta znači fiksna kamatna stopa?

Fiksna kamatna stopa je unapred određena kamatna stopa koja se ne menja tokom trajanja ugovora o kreditu.

Kakvo osiguranje dobijam ukoliko se odlučim za kredit?

Opportunity banka u saradnji sa Dunav osiguranjem Vam poklanja životno osiguranje za ceo period otplate kredita. Putem osiguranja stičete dodatnu sigurnost, a u slučaju Vaše fizičke nemogućnosti da otplaćujete kredit, osiguranje će to učiniti. Trošak premije osiguranja snosi banka.

Da li mogu da računam u banci na osobu od poverenja za sva pitanja oko kredita?

Naravno, za sva pitanja na raspolaganju Vam je lični bankar

 

Tvoj Novac