Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

PoljoprivredaSubvencionisani poljoprivredni krediti u saradnji sa lokalnim samoupravama

U skladu sa fokusom na ruralna područja i razvoj lokalnih zajednica, Opportunity banka poseban naglasak stavlja na kreditiranje u saradnji sa lokalnim samoupravama i samo u 2014-oj smo sa mnogim opštinama širom Srbije započeli uspešnu saradnju na polju kreditiranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Ugovori i modeli saradnje sa lokalnim samoupravama su različiti i mogu obuhvatati:

– kredite za obrtna ili osnovna sredstva,

– kredite sa otplatom u dinarima ili indeksirane u eurima,

– kredite sa različitom dinamikom otplate (mesečne, tromesečne, šestomesečne ili godišnje rate),

– kredite sa 100% učešćem u refinansiranju kamate ili delimičnim učešćem (jedan deo kamate snosi opština dok drugi deo plaća korisnik kredita),

– kredite sa isplatom po predračunu prodavca robe ili direktno na račun korisnika, što prvenstveno zavisi od procene opštine o potrebama poljoprivrednih proizvođača na njihovoj teritoriji.

Kod ovih kredita banka naglašava brzu i jednostavnu realizaciju, a za iznose do 3.000 evra poljoprivredni proizvođači direktno na terenu dobijaju preliminarni stav banke u vezi sa odobrenjem kredita.

Sam proces obrade kredita od momenta kontakta sa klijentom do isplate kredita najčešće traje do 3 dana.

Kontaktirajte rukovodioce filijala/poslovnica banke za detaljnije informacije OVDE »