Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

PoljoprivredaRazvojni agro kredit

Za sve registrovane poljoprivredne proizvođače koji tržišno posluju i imaju konkretne planove za dalji razvoj svog gazdinstva, u ponudi imamo i Kredite za razvoj poljoprivrede. Verujemo da je pouzdana i sigurna podrška da realizujete svoje ciljeve u proizvodnji i unapredite poslovanje, pola puta ka ostvarenju cilja.

Namena ovih kredita je sveobuhvatna i pokriva u najvećoj meri sve uobičajene potrebe jednog gazdinstva za osnovnim sredstvima (mehanizacija, matično stado, izgradnja poljoprivrednih objekata i sl.) kao i za obrtnim sredstvima (repromaterijal u poljoprivredi – semenska roba, mineralno đubrivo, stoka za tov i sl.).

Prednosti kredita za razvoj poljoprivrede su:

  • Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita
  • Plan otplate prilagođen Vašim potrebama i sezonalnosti Vašeg poslovanja
  • Fleksibilni instrumenti obezbeđenja

Reprezentativni primer

  Razvojni agro kredit u dinarima* Razvojni agro kredit u evrima**
Iznos kredita 850,000 RSD 7,000 EUR
Rok otplate 24 24
Mesečna rata 45,837.77 RSD 356.54 EUR
NKS na godišnjem nivou, fiksna 26% 20%
EKS 32.07% 24.49%
Ukupan iznos za otplatu 1,100,106.51 RSD 8,556.93 EUR
Naknada za obradu, jednokratno 2% od iznosa kredita,
17,000 RSD
2% od iznosa kredita,
140 EUR

 *Kredit u dinarima, bez indeksacije;
**Kredit indeksiran u EUR (isplata/otplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate/otplate kredita);

Troškovi koji ulaze u EKS:

  • Naknada za obradu do 2% u zavisnosti od iznosa, roka i valute kredita
  • Trošak KB 246 RSD, trošak menice 50 RSD
  • Trošak održavanja tekućeg računa 100 RSD

NKS od 12% do 26% u zavisnosti od iznosa, roka i valute kredita;
EKS za konkretan primer obračunat na dan 07.05.2018.