Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

PoljoprivredaAgro krediti

KREDITI ZA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA

Od osnivanja do danas, uvek smo vodili računa o razvoju lokalnih zajednica, pogotovo u malim ruralnim sredinama udaljenim od gradova ili na njihovoj periferiji, u kojima finansijske usluge nisu lako dostupne. Naša misija je upravo da klijentima u malim ruralnim sredinama, omogućimo pristup finansijskim uslugama bez obzira na veličinu njihovog gazdinstva i time doprinesemo razvoju i osnaživanju lokalnih zajednica.

Pored komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava kreditiramo i mala, nekomercijalna registrovana poljoprivredna gazdinstva. Malim porodičnim gazdinstvima koja se nekomercijalno bave poljoprivredom, ili imaju mešovite izvore prihoda, odobravamo agro kredite koji podmiruju sve potrebe gazdinstva.

Uz jedinstveni pristup u kreditiranju malih poljoprivrednih gazdinstava, omogućili smo preliminarno odobrenje kredita u iznosu do 5,000 EUR na Vašem gazdinstvu!

Prednosti naših poljoprivrednih kredita su:

  • Jednostavna procedura odobrenja kredita
  • Plan otplate prilagođen Vašim potrebama i sezonalnosti Vašeg poslovanja
  • Fleksibilni instrumenti obezbeđenja
  • Krediti u iznosima od 60.000 RSD do 600.000 RSD ili indeksirani u evrima od
    500 EUR do 20.000 EUR
  • Ročnost kredita je od 12 do 60 meseci

 

Reprezentativni primer

POLJOPRIVREDNI KREDIT U DINARIMA* POLJOPRIVREDNI KREDIT U EVRIMA**
Iznos kredita 300,000 RSD 3.000 EUR
Rok otplate 24 meseca 24 meseca
Mesečna rata 15,120.20 RSD 146.86 EUR
NKS na godišnjem nivou, fiksna 18.95% 15.95%
EKS 25.09% 20.57%
Ukupan iznos za otplatu 362,884.65 RSD 3,524.59 EUR
Naknada za obradu fiksna (jednokratno pri isplati kredita) 9,900 RSD 80 EUR

EKS za konkretan primer obračunat na dan 01.10.2018.
Kredit u dinarima, bez indeksacije; **Kredit indeksiran u EUR (isplata/otplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate/otplate kredita);
Troškovi koji ulaze u EKS:
– NKS od 12.95% do 21.95% u zavisnosti od iznosa i valute kredita;
– Naknada za obradu od 5,900 RSD do 9,900 RSD, odnosno od 50 EUR do 120 EUR u zavisnosti od valute i iznosa  kredita;
– Trošak KB 246 RSD, trošak menice 50 RSD;
– Trošak održavanja tekućeg računa 100 RSD.