Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

PoljoprivredaMikro agro krediti

Za Vaše gazdinstvo

Od osnivanja do danas, uvek smo vodili računa o razvoju lokalnih zajednica, pogotovo u malim ruralnim sredinama udaljenim od gradova ili na njihovoj periferiji, u kojima finansijske usluge nisu lako dostupne. Naša misija je upravo da klijentima u malim ruralnim sredinama, omogućimo pristup finansijskim uslugama bez obzira na veličinu njihovog gazdinstva i time doprinesemo razvoju i osnaživanju lokalnih zajednica.

Pored komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava kreditiramo i mala, nekomercijalna registrovana poljoprivredna gazdinstva. Malim porodičnim gazdinstvima koja se nekomercijalno bave poljoprivredom, ili imaju mešovite izvore prihoda, odobravamo mikro agro kredite koji podmiruju sve potrebe Vašeg gazdinstva.

Uz jedinstveni pristup u kreditiranju malih poljoprivrednih gazdinstava, omogućili smo preliminarno odobrenje kredita u iznosu do 5,000 EUR na Vašem gazdinstvu!

Prednosti naših mikro agro kredita su:

  • Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita
  • Plan otplate prilagođen Vašim potrebama i sezonalnosti Vašeg poslovanja
  • Fleksibilni instrumenti obezbeđenja

Reprezentativni primer

Dinarski kredit sa naknadom u fiksnom iznosu* Dinarski kredit sa varijabilnom naknadom* Kredit u evrima sa naknadom u fiksnom iznosu** Kredit u evrima sa varijabilnom naknadom**
Iznos kredita 360,000 RSD 360,000 RSD 3,000 EUR 3,000 EUR
Rok otplate 36 36 36 36
Mesečna rata 13,376.36 RSD 14,513.89 RSD 108.43 EUR 120.95 EUR
NKS na godišnjem nivou, fiksna 19.95% 26% 17.95% 26%
EKS 25.76% 31.36% 24.34% 31.36%
Ukupan iznos za otplatu 481,548.96 RSD 522,499.97 RSD 3,903.50 EUR 4,354.17 EUR
Naknada za obradu, jednokratno 15,000 RSD 2% od iznosa kredita,
7,200 RSD
159 EUR 2% od iznosa kredita,
60 EUR

 

 *Kredit u dinarima, bez indeksacije;
**Kredit indeksiran u EUR (isplata/otplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate/otplate kredita);

Troškovi koji ulaze u EKS:

  • Naknada za obradu do 2% za kredit sa varijabilnom naknadom; 15,000 RSD, odnosno od 109 EUR do 159 EUR za kredit sa naknadom u fiksnom iznosu
  • Trošak KB 246 RSD, trošak menice 50 RSD
  • Trošak održavanja tekućeg računa 100 RSD

NKS od 17,95% do 28% u zavisnosti od iznosa, roka i valute kredita;
EKS za konkretan primer obračunat na dan 27.04.2018.