Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

NovostiOpportunity banka deo kampanje „Pametno zaduživanje“ (Borrow wisely campaign)

01/10/2015


Opportunity banka, zajedno sa još 23 mikrofinansijske institucije iz petnaest zemalja, pod vođstvom Micro finance centra (MFC), deo je velike, druge po redu, godišnje internacionalne kampanje “Pametno zaduživanje” (Borrow wisely campaign).

MFC logo             logo na beloj pozadini

        Učešćem u kampanji, mikrofinansijska industrija, od 01. do 31. oktobra aktivno će promovisati odgovorno i transparentno kreditiranje i brigu o zaštiti klijenata od prezaduživanja. Druga, jednako važna strana zaštite klijenata, odnosi se na njihovu edukaciju kako bi se sigurno i pametno zaduživali.

      Opportunity banka će tokom perioda kampanje, nastojati da velikom broju postojećih I potencijalnih kreditnih klijenata, i široj javnosti uopšte, putem edukativnih postera i brošura, skrene pažnju na sve nedoumice i pitanja čiji odgovori obezbeđuju potrebnu osnovu za pametno zaduživanje. Kojim sve  informacijama  je potrebno da klijent pre zaduživanja raspolaže, koliko može da se zaduži prema svojim finansijskim mogućnostima, koliko ga zaista kredit košta i da li u potpunosti razume ugovor o kreditu, samo su neka pitanja kojim se bavimo u edukativnoj kampanji.

      Ovo je još jedna u nizu kampanja kojom Opportunity banka nastavlja da demonstrira odgovorno kreditiranje, jasnu i otvorenu komunikaciju i brigu o zaštiti svojih klijenata, a principi “Pametnog zaduživanja” neizostavan su deo našeg svakodnevnog poslovanja. Edukativne materijale pogledajte OVDE.

borrow wisely leaflet