Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

O namaSaradnja sa USAID-om

Ideja o osnivanju Opportunity banke u Srbiji nastala je 2001. godine, kada je USAID dodelio donaciju globalnoj mikrofinansijskoj organizaciji „Opportunity International“ sa sedištem u Čikagu namenjenu osnivanju projekta za finansiranje mikro i malih preduzeća koja imaju otežan pristup bankarskim uslugama. Rezultat tog projekta bila je „Opportunity Štedionica“, osnovana 2002. godine u Novom Sadu.

usaid

Od tada pa sve do danas USAID je ostao naš stabilan i pouzdan partner, a partnerstvo je potvrđeno transformacijom Opportunity Štedionice u Opportunity banku 2007. godine, u kom procesu je USAID odigrao značajnu ulogu.

Agencija Sjedinjenih američkih država za međunarodni razvoj (USAID) je naznačajniji partner Opportunity banke u Srbiji. Ova vodeća nezavisna agencija za pružanje ekonomske pomoći u ime Vlade SAD već 50 godina deluje u preko 100 zemalja u četiri svetska regiona, uključujući i Evropu. Američki narod, posredstvom USAID-a, pomaže Srbiji u tranziciji ka tržišnoj privredi i demokratskom uređenju.

Sprovođenje programa USAID-a utemeljeno je Sporazumom o ekonomskoj, tehničkoj i drugoj srodnoj pomoći koji su marta 2001. godine zaključile Vlada SAD i Vlada tadašnje Savezne Republike Jugoslavije.

Sklapanje ovog sporazuma bilo je od presudne važnosti za započinjanje programa obezbeđivanja kredita usmerenih na male preduzetnike u Republici Srbiji, čiji je glavni izvršilac USAID. Podrška se obezbeđuje kroz ugovore, donacije i sporazume o saradnji sa američkim, srpskim i međunarodnim nevladinim organizacijama (NVO) kao i sa profitnim preduzećima, od kojih je jedno i Opportunity banka.

Za više informacija posetite www.usaid.gov