Novo za preduzetnike i mala preduzeća

BIZBlink

 • SIGURNO - JEDNOSTAVNO - BRZO

  Za samo 3 minuta saznajte da li je Vaš biznis kreditno sposoban pomoću naše jedinstvene web aplikacije.

  Ukoliko imate neku nejasnoću, iznad svakog pitanja se nalazi narandžasti kružić sa slovom  , preko kojega je dovoljno da pređete mišem (ili dodir prstom na smartphone/tabletu) i pojaviće se objašnjenje polja. Ukoliko i dalje imate pitanja pošaljite nam mail na bizkreditnaklik@obs.rs.

  Podaci koji se unose u aplikaciju predstavljaju poslovnu tajnu i koriste se isključivo u svrhu utvrđivanja potencijalne kreditne sposobnosti od strane Opportunity banke AD Novi Sad tako da ste u potpunosti zaštićeni u skladu sa zakonom.

  Sva polja u ovom upitniku su obavezna.

  Pogledajte kratak video koji će Vam približiti kako popuniti BizBlink! kreditnu aplikaciju.

 •   Ime firme čiji sam osnivač/zastupnik je  
    Imam godina
    Firmu sam osnovao pre  
    Osnovna delatnost moje fime je  
    Sedište moje firme je u okviru Opštine  
  Najbliža poslovnica OBS je na adresi
    Broj članova moga domaćinstva je
    Dodatni mesečni prihodi u domaćinstvu u vidu penzija, plata, kirija i slično iznose u EUR  
 •   U toku poslednjih godinu dana moj poslovni račun je  
    Moj dospeli dug po pitanju poreza i doprinosa iznosi trenutno  
    U toku svakog meseca u proseku prodam robe / proizvoda/ usluga u vrednosti od   (EUR)
    Prodajnu cenu robe formiram tako da npr. ukoliko robu nabavim po ceni od 100 RSD istu ću u proseku prodavati po ceni od   (RSD)
    Prodajnu cenu robe formiram tako da npr ukoliko za proizvodnju gotovog proizvoda utrošim materijala u vrednosti 100 rsd prodajna cena će biti   (RSD)
    Prodajnu cenu robe formiram tako da npr ukoliko prilikom pružanja usluge utrošim materijala u vrednosti od 100 rsd celokupnu uslugu ću naplatiti   (RSD)
    Prodajnu cenu robe formiram tako da npr ukoliko mi je trošak goriva po turi 100 rsd ovu turu ću naplatiti po ceni od   (RSD)
    Siguran sam da samo iz poslovanja firme mogu prosečno mesečno da zaradim iznos   (EUR)
    Siguran sam da, pored navedenih rata kredita, uredno mogu da plaćam ratu kredita od (EUR)
 •   U dosadašnjoj saradnji sa bankama
    Trenutno
  a. Uneti zbir ostatka duga po svim kredima u otplati čiji je inicijalni rok do 18 meseci   (EUR):


  Uneti zbir ostatka duga po svim overdraftovima (EUR):
  b. Uneti zbir rata po svim kreditima u otplati čiji je inicijalni rok preko 18 meseci   (EUR):


  Uneti zbir rata po svim lizing ugovorima (EUR):
 •   Da bih obezbedio prodaju moram svakog meseca da nabavim robe u proseku od iznos   Da bih obezbedio proizvodnju moram svakog meseca da nabavim materijala za izradu u proseku od iznos   Da bih obezbedio proizvodnju moram svakog meseca da nabavim materijala za izradu u proseku od iznos   Da bih obezbedio usluge transporta moram svakog meseca da nabavim goriva u proseku od iznos   (EUR)
    Fiksni mesečni troškovi koji obuhvataju plate radnicima, poreze, režije, zakup, transportne i ostale troškove iznose   (EUR)
 •   Zanimao bi me kredit u visini od (EUR)
  sa rokom od  
    Kontakt telefon:
    Matični broj firme:
    Unesite tekst koji vidite: