20 / 06 / 2019

Devize Kupovni Srednji Prodajni
116.1524 117.9212 119.69
Efektiva Kupovni Prodajni
114.9732 120.8692
Referentna kamatna stopa NBS 3.00%
3M EURIBOR
važi na dan 11.03.2019., u primeni od 01.04.2019.
-0.308%