15 / 10 / 2018

Devize Kupovni Srednji Prodajni
116.4676 118.2412 120.0148
99.788 102.3467 104.9054
99.7315 103.3487 106.9659
Efektiva Kupovni Prodajni
115.2852 121.1972
98.7646 105.9288
98.698 107.9994
Referentna kamatna stopa NBS 3.00%
3M EURIBOR
važi na dan 10.09.2018., u primeni od 01.10.2018.
-0.319%