03 / 07 / 2020

Devize Kupovni Srednji Prodajni
115.8171 117.5808 119.3445
Efektiva Kupovni Prodajni
114.6413 120.5203
Referentna kamatna stopa NBS 1.25%
3M EURIBOR
važi na dan 10.06.2020., u primeni od 01.07.2020.
-0.365%