27 / 11 / 2020

Devize Kupovni Srednji Prodajni
115.8196 117.5834 119.3472
Efektiva Kupovni Prodajni
114.6438 120.523
Referentna kamatna stopa NBS 1.25%
3M EURIBOR
važi na dan 10.09.2020., u primeni od 01.10.2020.
-0.488%