23 / 02 / 2018

Devize Kupovni Srednji Prodajni
116.2426 118.0128 119.783
93.4783 95.8752 98.2721
98.9765 102.5663 106.1561
Efektiva Kupovni Prodajni
115.0625 120.9631
92.5196 99.2308
97.9508 107.1818
Referentna kamatna stopa NBS 3.50%
3M EURIBOR
važi na dan 10.12.2017., u primeni od 01.01.2018.
-0.326%