14 / 02 / 2019

Devize Kupovni Srednji Prodajni
116.3962 118.1687 119.9412
102.1224 104.7409 107.3594
100.2486 103.8846 107.5206
Efektiva Kupovni Prodajni
115.2145 121.1229
101.075 108.4068
99.2098 108.5594
Referentna kamatna stopa NBS 3.00%
3M EURIBOR
važi na dan 10.12.2018., u primeni od 01.01.2019.
-0.315%