28 / 04 / 2017

Devize Kupovni Srednji Prodajni
121.3235 123.1711 125.0187
110.5309 113.365 116.1991
109.9946 113.984 117.9734
Efektiva Kupovni Prodajni
120.0918 126.2504
109.3972 117.3328
108.8547 119.1133
Referentna kamatna stopa NBS 4.00%
3M EURIBOR
važi na dan 0, u primeni od 01.04.2017.
-0.329%