23 / 04 / 2019

Devize Kupovni Srednji Prodajni
116.2738 118.0445 119.8152
102.2871 104.9098 107.5325
99.6352 103.2489 106.8626
Efektiva Kupovni Prodajni
115.0934 120.9956
101.238 108.5816
98.6027 107.8951
Referentna kamatna stopa NBS 3.00%
3M EURIBOR
važi na dan 11.03.2019., u primeni od 01.04.2019.
-0.308%