14 / 12 / 2018

Devize Kupovni Srednji Prodajni
116.5613 118.3363 120.1113
101.6009 104.206 106.8112
101.1197 104.7873 108.4549
Efektiva Kupovni Prodajni
115.3779 121.2947
100.5588 107.8532
100.0719 109.5027
Referentna kamatna stopa NBS 3.00%
3M EURIBOR
važi na dan 10.09.2018., u primeni od 01.10.2018.
-0.319%