16 / 08 / 2019

Devize Kupovni Srednji Prodajni
115.9749 117.741 119.5071
Efektiva Kupovni Prodajni
114.7975 120.6845
Referentna kamatna stopa NBS 2.50%
3M EURIBOR
važi na dan 10.06.2019., u primeni od 01.07.2019.
-0.323%