13 / 12 / 2019

Devize Kupovni Srednji Prodajni
115.7619 117.5248 119.2877
Efektiva Kupovni Prodajni
114.5867 120.4629
Referentna kamatna stopa NBS 2.25%
3M EURIBOR
važi na dan 10.09.2019., u primeni od 01.10.2019.
-0.437%