17 / 02 / 2017

Devize Kupovni Srednji Prodajni
122.0599 123.9187 125.7775
113.2022 116.1048 119.0074
112.2937 116.3665 120.4393
Efektiva Kupovni Prodajni
120.8207 127.0167
112.0411 120.1685
111.13 121.603
Referentna kamatna stopa NBS 4.00%
3M EURIBOR
važi na dan 10.12.2016., u primeni od 01.01.2017.
-0.318%