28 / 09 / 2020

Devize Kupovni Srednji Prodajni
115.8281 117.592 119.3559
Efektiva Kupovni Prodajni
114.6522 120.5318
Referentna kamatna stopa NBS 1.25%
3M EURIBOR
važi na dan 10.06.2020., u primeni od 01.07.2020.
-0.365%