15 / 10 / 2019

Devize Kupovni Srednji Prodajni
115.7322 117.4946 119.257
Efektiva Kupovni Prodajni
114.5572 120.432
Referentna kamatna stopa NBS 2.50%
3M EURIBOR
važi na dan 10.09.2019., u primeni od 01.10.2019.
-0.437%