23 / 06 / 2017

Devize Kupovni Srednji Prodajni
119.9281 121.7544 123.5807
106.3238 109.0501 111.7764
108.3984 112.3299 116.2614
Efektiva Kupovni Prodajni
118.7105 124.7983
105.2333 112.8669
107.2751 117.3847
Referentna kamatna stopa NBS 4.00%
3M EURIBOR
važi na dan 10.03.2017., u primeni od 01.04.2017.
-0.329%