16 / 10 / 2017

Devize Kupovni Srednji Prodajni
117.5422 119.3322 121.1222
98.534 101.0605 103.587
99.918 103.542 107.166
Efektiva Kupovni Prodajni
116.3489 122.3155
97.5234 104.5976
98.8826 108.2014
Referentna kamatna stopa NBS 3.50%
3M EURIBOR
važi na dan 0, u primeni od 01.10.2017.
-0.329%