18 / 08 / 2017

Devize Kupovni Srednji Prodajni
117.5007 119.29 121.0794
99.095 101.6359 104.1768
101.9618 105.6599 109.358
Efektiva Kupovni Prodajni
116.3078 122.2723
98.0786 105.1932
100.9052 110.4146
Referentna kamatna stopa NBS 4.00%
3M EURIBOR
važi na dan 10.06.2017., u primeni od 01.07.2017.
-0.330%