14 / 12 / 2017

Devize Kupovni Srednji Prodajni
117.6877 119.4799 121.2721
98.4974 101.023 103.5486
99.0108 102.6019 106.193
Efektiva Kupovni Prodajni
116.4929 122.4669
97.4872 104.5588
97.9848 107.219
Referentna kamatna stopa NBS 3.50%
3M EURIBOR
važi na dan 10.09.2017., u primeni od 01.10.2017.
-0.329%