09 / 04 / 2020

Devize Kupovni Srednji Prodajni
115.8091 117.5727 119.3363
Efektiva Kupovni Prodajni
114.6334 120.512
Referentna kamatna stopa NBS 1.75%
3M EURIBOR
važi na dan 10.03.2020., u primeni od 01.04.2020.
-0.473%