28 / 01 / 2020

Devize Kupovni Srednji Prodajni
115.7541 117.5169 119.2797
Efektiva Kupovni Prodajni
114.579 120.4548
Referentna kamatna stopa NBS 2.25%
3M EURIBOR
važi na dan 10.12.2019., u primeni od 01.01.2020.
-0.393%