28 / 03 / 2017

Devize Kupovni Srednji Prodajni
122.135 123.9949 125.8548
111.2599 114.1127 116.9655
111.775 115.829 119.883
Efektiva Kupovni Prodajni
120.895 127.0948
110.1188 118.1066
110.6167 121.0413
Referentna kamatna stopa NBS 4.00%
3M EURIBOR
važi na dan 10.12.2016., u primeni od 01.01.2017.
-0.318%