Meni

Srb / Eng


Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

   

Devizna štednja Standardna oročena štednja EUR - Najbolja ponuda sa 2% kamate!

Karakteristike depozita:

  • Minimalni iznos oročenja: 50 EUR
  • Period oročenja: 3, 6, 12, 24, 36, 48 i 60 meseci
  • Valuta: EUR
  • NKS 0,70% - 2,00%, fiksna
  • EKS 0,60% - 1,67%
  • Isplata u valuti štednje

Godišnja kamata na euro oročenu štednju sa isplatom kamate po dospeću

Period oročenjaNKS, fiksnaEKS
3 meseca 0,70 % 0,60%
6 meseci 1,00 % 0,85%
12 meseci 1,10 % 0,94%
24 meseca 1,10 % 0,93%
36 meseci 2,00 % 1,67%
48 meseci 2,00 % 1,66%
60 meseci 2,00 % 1,64%

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem  Brošure  ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Reprezentativni primer

Vrsta depozitaDevizni štedni račun u evrima
Valuta depozita EUR
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 10.000 €
Period oročenja 12 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 1,10% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 0,94%
Ukupan iznos kamate 110,00€
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% 16,50 €
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 10.093,50 €

EKS izračunata na dan 15.06.2017.