Meni

Srb / Eng


Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

   

Devizna štednja Oročena, a dostupna

Štednja k’o bombona!

Želite da oročite Vašu ušteđevinu, ali postoji mogućnost da će Vam novac zatrebati onda kada se najmanje budete nadali?

Štedna ponuda k'o bombona na 25 meseci, kreirana je da spoji sve Vaše potrebe u jednom - sigurnost depozita, dobar prinos i uvek raspoloživ novac. U okviru oročenog perioda od 25 meseci, u svakom trenutku možete da podignete sredstva, a ukoliko se oročenje prekida pre isteka ugovorenog roka, na položena sredstva garantujemo prinos bez penala.

  • Minimalni iznos oročenja: 50 EUR
  • Period oročenja: 25 meseci
  • Valuta: EUR
  • NKS 0,80%,fiksna
  • EKS 0,68%
  • Isplata u valuti štednje

Prednosti:

  • Sigurnost uloga
  • Dostupnost sredstava ukoliko Vam je novac ranije potreban
  • Što je duži period oročenja, kamata je veća
  • Bez penala za prevremeno razoročenje

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem  Brošure  ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

 

Reprezentativni primer

Vrsta depozitaŠtednja k’o bombona 25
Oročena a dostupna (EUR)
Valuta depozita EUR
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 10.000 €
Period oročenja 25 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 0,80% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 0,68%
Ukupan iznos kamate 166,76 €
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% 25,01 €
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 10.141,75 €

EKS izračunata na dan 28.10.2016.