Meni

Srb / Eng


Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

   

Poljoprivreda Računi

Namenski račun za poljoprivrednike

Tekući račun se otvara za namenu usmeravanja sredstava ostvarenih po osnovu kredita ili subvencija za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje ...
Saznajte više »

Paket račun 500+

Paket račun 500+ namenjen je poljoprivrednicima koji sa bankom potpišu Ugovor o deponovanju sredstava preko noći ...
Saznajte više »