Meni

Srb / Eng


Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

   

Krediti Krediti za razvoj poljoprivrede

Za sve registrovane poljoprivredne proizvođače koji tržišno posluju i imaju konkretne planove za dalji razvoj svog gazdinstva, u svojoj ponudi imamo i Kredite za razvoj poljoprivrede. Verujemo da je pouzdana i sigurna  podrška da realizujete svoje ciljeve u proizvodnji i unapredite poslovanje, pola puta ka ostvarenju cilja.

Namena ovih kredita je sveobuhvatna i pokriva u najvećoj meri sve uobičajene potrebe jednog gazdinstva za, najpre, osnovnim sredstvima (mehanizacija, matično stado, izgradnja poljoprivrednih objekata…) kao i za obrtnim sredstvima (repromaterijal u poljoprivredi – semenska roba, mineralno đubrivo, stoka za tov…).

Neke od prednosti kredita za razvoj poljoprivrede su:

  • brza i jednostavna procedura odobrenja kredita
  • fleksibilni instrumenti obezbeđenja
  • niže kamatne stope

Reprezentativni primer

Iznos kreditaRok kreditaIznos mesečne rateTrošak obrade kreditaUkupan iznos za otplatuNks na godišnjem nivouEks na godišnjem nivou
35.000 EUR 12 meseci 3.144,33 EUR 525 EUR 37.731.90 EUR 14% 18,26%

Trošak menice 50 rsd
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 rsd