Meni

Srb / Eng


Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

   

Opportunity banka u Srbiji Upravljanje socijalnim performansama (SPM)

Šta su socijalne performanse?

Socijalne performanse su konkretno prenošenje organizacione misije u praksu u skladu sa usvojenim socijalnim vrednostima.

OBS je postavila sledeće dugoročne ciljeve za postizanje socijalnih performansi kako bi efektivno prenela socijalnu misiju u svoje aktivnosti:

  • Pružanje finansijskih usluga klijentima iz ruralnih sredina Srbije gde su finansijske usluge teško dostupne, pogotovo malim mešovitim poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji
  • Doprinos širem makro-ekonomskom okruženju – omogućavanje očuvanja postojećih i kreiranja novih radnih mesta kao rezultat OBS kredita
  • Pružanje finansijskih usluga klijentima sa prihodima nižim od prosečnih, kao i uticaj i praćenje povećanja životnog standarda klijenata kao rezultata OBS kredita

Od početka 2014. godine, OBS meri svoje SPM performanse na svim isplaćenim kreditima, u skladu sa usvojenom SPM metodologijom i uz pomoć svog Core Banking Sistema. Redovno izveštavanje vrši se na mesečnom nivou prema rukovodstvu banke i na kvartalnom nivou prema Upravnom odboru banke, unutar kojega je ustanovljen i Komitet za upravljanje socijalnim performansama koji zaseda četiri puta godišnje da bi razmotrio podatke, izveštaje i napredak banke po pitanju SPM-a i doneo adekvatne odluke i preporuke za izvršno rukovodstvo.

SPM podaci

Ovako je na kraju 2016. godine izgledala opšta slika o socijalnom uticaju OBS:

  DEC 2013Dec 2014DEC 2015Dec 2016
AKTIVNI KREDITNI PORTFOLIO Klijenti iz ruralnih krajeva (%) 53% 56% 60% 65%
Prosečan iznos kredita (EUR) 2,655 2,232 2,157 2,077
Krediti ispod € 1,000 (%) 21% 26% 24% 22%
Krediti € 1000-5000 (%) 61% 59% 61% 66%

KREDITI ISPLAĆENI DO DANAS

Isplaćeno do danas (EUR) 219,944,144 271,475,873 330,247,608 397,891,583
Isplaćeno do danas (#) 57,913 78,394 100,648 126,797