Meni

Srb / Eng


Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

   

Biznis Elektronsko bankarstvo

Sam svoj bankar

Uštedite vreme i obavljajte svoje poslovne aktivnosti jednostavnije i udobnije

U svakom trenutku budite informisani o stanju i prometu na računima 24 sata, 7 dana u nedelji.

SAM SVOJ BANKAR nudi Vam brojne pogodnosti:

  • Nižu proviziju za naloge puštene putem elektronskog bankarstva
  • Sistem elektronskog plaćanja dostupan 24 sata dnevno, 365 dana u godini
  • Maksimalnu zaštitu servisa savremenim tehnologijama bezbednosti
  • Platni promet u zemlji za pravna lica i preduzetnike
  • Pregled, preuzimanje i štampa izvoda po datumu
  • Pregled i praćenje stanja računa u realnom vremenu i naloga do izvršenja

Radno vreme platnog prometa

E-bank Opportunity banke možete koristiti 24 časa dnevno, što znači da svoje naloge možete kreirati i slati u bilo koje doba dana i noći. Medutim, ukoliko želite da se nalozi koje šaljete realizuju istog dana, obratite pažnju na sledeće.

Od ponedeljka do petka:

Eksterni nalozi do 250.000,00 dinara (račun poverioca-primaoca nije kod Opportunity banke) poslati do 14:00 biće realizovani istog dana

Eksterni nalozi koji su preko 250.000,00 dinara, kao i oni koji su označeni kao hitni, poslati do 17:00 biće realizovani istog dana

Interni nalozi (oba računa, račun dužnika-nalogodavca i račun poverioca-primaoca, su kod Opportunity banke, tj. počinju sa 370), poslati do 17:00 biće realizovani istog dana.

Vikend:

Subotom i nedeljom platni promet ne radi. Podrazumeva se da ukoliko je datum valute u budućnosti naloge možete kreirati i slati u bilo koje doba dana, ali morate paziti da datum valute nije subota, nedelja ili državni praznik.

Aplikacije za ebanking

OfficeBanking – nova unapređena verzija FX Client-a, nudi niz prednosti u odnosu na druge ebanking aplikacije:

- slanje svih naloga odjednom za različite račune,

- štampa više izvoda različitih računa odjednom,

- podržan import file-ova,

- mogućnost filtriranja proknjiženih promena prema svim njihovim detaljima i kreiranje željenih izveštaja,

- on-line informacija o stanju po računima i poslovanju,

- mogućnost istorijskog prikaza koraka u procesuiranju platnog naloga,

- klijent prilikom povezivanja na sistem, automatski dobija sve nove verzije programa, izmena i nadgradnje postojeće aplikacije,

- uputstvo za korišćenje aplikacije i pomoć – navigacijski orjentisani ka korisniku kroz celu aplikaciju.

FX Client – prva verzija elektronskog bankarstva, off-line aplikacija koja je namenjena pravnim licima. Korisnici imaju mogućnost kreiranja naloga u off line režimu, samo prilikom razmene podataka sa bankom (sinhronizacija) potrebno je da bude na Internetu (on line). Prilikom sinhronizacije korisnici preuzimaju podatke o računu u Banci kao i statuse poslatih naloga za plaćanje.

Klijentima je na raspolaganju nekoliko verzija FX Client aplikacije, zavisno od konkretnih potreba poslovanja i specifičnosti informacionog sistema korisnika:

  • FX Client Desktop – instalacija na jednom računaru korisnika
  • FX Client Enterprise – instalacija i rad sa centralizovanom bazom podataka kojoj pristupa više klijentskih aplikacija, moguć istovremeni rad više korisnika nad centralnom bazom.