Meni


SRB / ENG

Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

BiznisTarife i opšti uslovi – Arhiva

Opšti uslovi poslovanja

Preuzmite dokument:

Opšti uslovi poslovanja Opportunity banke a.d. Novi Sad koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima – jun 2020

Opšti uslovi poslovanja Opportunity banke a.d. Novi Sad koji se primenjuju u poslovanju sa pravnim licima -mart 2020

Opšti uslovi poslovanja Opportunity banke a.d. Novi Sad koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivre mart 2020

Opšti uslovi poslovanja za PL jul 2019

Opšti uslovi otvaranja vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima jul 2019

Opšti uslovi otvaranja vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga pravnim licima jul 2019

Opšti uslovi poslovanja za PL Jun 2019

Opšti uslovi poslovanja za FLPRRPG Jun 2019

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima važeći od 13.05.2019.

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga pravnim licima od 17.03.2019.

Opšti uslovi otvaranja vodenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga pravnim licima od 22.10.2018

Opšti uslovi otvaranja vodenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga preduzetnicima i RPG od 22.10.2018.

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima važeći od 01.09.2018

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa pravnim licima važeći od 01.09.2018.

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima važeći od 15.07.2017.

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima važeći od 15.07.2017.

Opšti uslovi za elektronske usluge važeći od 15.07.2017.

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima važeći od 30.06.2017.

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga za pravna lica važeći od 15.05.2017.g.

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica važeći od 01.10.2015.g.
Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike važeći od 01.10.2015.g.
Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga za pravna lica – 01.10.2015.g.
Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga za preduzetnike – 01.10.2015.g.
Opšti uslovi e-bank – 01.10.2015.g.

Terminski plan izvršenja jednokratnih platnih transakcija – 01.10.2015.g
Terminski plan poslovanja po tekućim platnim računima – 01.10.2015.g.

Terminski plan poslovanja po tekucim platnim računima od 22.10.2018

Tarife naknada

Preuzmite dokument:

Tarifa naknada za platne usluge preduzetnika i RPG 17.03.2019

Tarifa naknada za platne usluge pravnih lica od 17.03.2019

Tarifa naknada za platne usluge pravnih lica od 22.10.2018
Tarifa naknada za platne usluge preduzetnika i RPG od 22.10.2018.

Tarife naknada za kredite, depozite i dokumentarno poslovanje za pravna lica od 15.10.2018
Tarife naknada za kredite, depozite i dokumentarno poslovanje za preduzetnike i RPG od 15.10.2018

Tarife naknada za kredite, depozite i dokumentarno poslovanje za preduzetnike važeće od 01.09.2018
Tarife naknada za kredite, depozite i dokumentarno poslovanje za pravna lica važeće od 01.09.2018

Tarifa naknada za kredite depozite i dokumentarno poslovanje za preduzetnike i RPG važeće od 11.09.2017.
Tarifa naknada za kredite depozite i dokumentarno poslovanje za pravna lica važeće od 11.09.2017.

Tarifa naknada za kredite, depozite i dokumentarno poslovanje za pravna lica važeća od 30.04.2016.g.
Tarifa naknada za kredite, depozite i dokumentarno poslovanje za preduzetnike važeća od 30.04.2016.g.

Tarifa naknada za platne usluge preduzetnika važeća od 10.01.2017.g.
Tarifa naknada za platne usluge pravnih lica važeća od 10.01.2017.g.

Tarifa naknada za platne usluge pravnih lica važeća od 05.09.2016.g.
Tarifa naknada za platne usluge preduzetnika važeća od 01.10.2015.g.