Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

BiznisTarife i opšti uslovi

Opšti uslovi poslovanja

Preuzmite dokument:

 

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima važeći od 01.09.2018

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa pravnim licima važeći od 01.09.2018.

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima važeći od 15.07.2017.

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima važeći od 15.07.2017.

Opšti uslovi za elektronske usluge važeći od 15.07.2017.

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima važeći od 30.06.2017.

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga za pravna lica važeći od 15.05.2017.g.

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica važeći od 01.10.2015.g.
Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike važeći od 01.10.2015.g.
Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga za pravna lica – 01.10.2015.g.
Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga za preduzetnike – 01.10.2015.g.
Opšti uslovi e-bank – 01.10.2015.g.

Terminski plan izvršenja jednokratnih platnih transakcija – 01.10.2015.g
Terminski plan poslovanja po tekućim platnim računima – 01.10.2015.g.

Tarife naknada

Preuzmite dokument:

Tarife naknada za kredite, depozite i dokumentarno poslovanje za preduzetnike važeće od 01.09.2018
Tarife naknada za kredite, depozite i dokumentarno poslovanje za pravna lica važeće od 01.09.2018

Tarifa naknada za kredite, depozite i dokumentarno poslovanje za pravna lica važeća od 30.04.2016.g.
Tarifa naknada za kredite, depozite i dokumentarno poslovanje za preduzetnike važeća od 30.04.2016.g.

Tarifa naknada za platne usluge preduzetnika važeća od 01.10.2015.g.
Tarifa naknada za platne usluge pravnih lica važeća od 05.09.2016.g.

Tarifa naknada za platne usluge preduzetnika važeća od 10.01.2017.g.
Tarifa naknada za platne usluge pravnih lica važeća od 10.01.2017.g.