Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

BiznisTarife i opšti uslovi

Opšti uslovi poslovanja

Preuzmite dokument:

Opšti uslovi poslovanja za PL jul 2019

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima jul 2019.

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga pravnim licima jul 2019.

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima jul 2019.

Terminski plan poslovanja po tekucim platnim računima od 22.10.2018

Terminski plan poslovanja po tekućim računima od 15.01.2020

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga pravnim licima od 15.01.2020

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima od 15.01.2020

Pregled usluga i naknada

Pregled usluga i naknada za dinarski račun pravnog lica od 17.03.2019.

Pregled usluga i naknada za devizni račun pravnog lica od 17.03.2019.

Pregled usluga i naknada za dinarski račun pravnog lica nerezidenta od 17.03.2019.

Pregled usluga i naknada za devizni račun pravnog lica nerezidenta od 17.03.2019.

Lista reprezentativnih usluga za pravna lica i preduzetnike

Tarife naknada

Preuzmite dokument:

Tarife naknada za kredite, depozite i dokumentarno poslovanje za pravna lica (V3)

Tarife naknada za kredite, depozite i dokumentarno poslovanje za preduzetnike i RPG (V3)

Tarifa naknada za platne usluge pravnih lica od 17.03.2019

Tarifa naknada za platne usluge pravnih lica od 15.01.2020

Tarifa naknada za platne usluge preduzetnika i RPG od 17.03.2019

 Tarifa naknada za platne usluge preduzetnika i RPG od 15.01.2020

Ukoliko vas zanimaju prethodne verzije Tarifa i Opštih uslova poslovanja možete ih pročitati na sledećem linku – ARHIVA