Meni


Opportunity Banka A.D. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

BiznisMikro poslovni krediti

Mikro poslovni krediti Opportunity banke namenjeni su početnicima u poslovanju i malim preduzetnicima i preduzećima koji obično zapošljavaju do 10 radnika, a bave se proizvodnjom, uslugama ili trgovinom. Kreditiramo sve oblike organizovanja: od paušalno oporezovanih preduzetnika, preko preduzetnika koji vode prosto i dvojno knjigovodstvo, do pravnih lica. Krediti se isplaćuju na Vaš račun u Opportunity banci.

  • Namena kredita zadovoljava sve potrebe malog biznisa
  • U iznosima od 500 – 10.000 EUR
  • Ročnost kredita je od 3 do 60 meseci u zavisnosti od namene kredita i kreditne sposobnosti klijenta
  • Kamata zavisi od namene kredita, ročnosti, iznosa, sredstava obezbeđenja i kreditne istorije klijenta
  • Grejs period do 3 meseca
  • Mogućnost odobrenja kredita uz menice korisnika u skladu sa procenom kreditne sposobnosti klijenta dok se ostala sredstva obezbeđenja kreću od jemstva, preko zaloge, depozita, do hipoteke, i zavise od iznosa i ročnosti kredita
  • Bez biznis plana
  • Krediti se realizuju u roku od 3 dana

I sve to uz posvećenost Ličnog savetnika koji Vam je uvek na raspolaganju!
Dovoljno je da pozovete i naši savetnici dolaze kod Vas!

Reprezentativni primer

Iznos kredita Rok kredita Iznos mesečne rate Trošak obrade kredita Ukupan iznos za otplatu Nks na godišnjem nivou Eks na godišnjem nivou
3.000 EUR 24 meseca 155,62 EUR 60 EUR 3.734,95 EUR 22% 27,48%

Trošak menice 500 rsd
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 600 rsd
Trošak održavanja računa 250 RSD