Sedište Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Tel: 021 530 111, 530 024

Srb / Eng

  • Butik ruke sa logom

    Opportunity banka štiti svoje klijente! OPPORTUNITY BANKA JE OD STRANE SMART CAMPAIGN INSTITUCIJE SERTIFIKOVANA KAO BANKA KOJA ŠTITI PRAVA SVOJIH KLIJENATA

  • slajd 000

    Klijentkinje banke, korisnice agro ili biznis kredita PRIJAVITE SE! NAGRADA: PO 150.000 RSD ZA NAJPOLJOPRIVREDNICU I NAJPREDUZETNICU

  • naslovna2 1260x540

    Opportunity banka je mikrofinansijska organizacija sa dvostrukim fokusom Osim finansijskih ciljeva, pratimo ostvarenje i naše socijalne misije

Za nas nema malog biznisa ni malog kredita - brzi krediti za preduzetnike svih veličina, za sve namene i bez biznis plana.


Nudimo Vam kredite široke namene koji podmiruju sve potrebe Vašeg gazdinstva. Evo ruke domaćine!


Naši gotovinski krediti za zaposlene i penzionere ispunjavaju Vašu 1001 želju, a štednja je kod nas svaku paru vredna.

Štednja je ulog u budućnost, Vaše opredeljenje da učinite nešto za sebe i svoju porodicu. Nudimo Vam inovativne štedne proizvode, u dinarima ili eurima, oročene ili po viđenju.

OPPORTUNITY BANKA (OBS) JE MIKROFINANSIJSKA BANKA KOJA OBEZBEĐUJE KREDITE I DRUGE FINANSIJSKE USLUGE PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PREDUZEĆIMA, RURALNIM DOMAĆINSTVIMA I POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U REPUBLICI SRBIJI, KAO I DRUGIM KLIJENTIMA KOJI IMAJU OTEŽAN PRISTUP FINANSIJSKIM USLUGAMA.

Obezbeđujemo inovativna finansijska rešenja za osnaživanje ljudi, kreiranje radnih mesta i izgrađivanje aktivnih zajednica.

Najnovije

Obaveštenje o usklađivanju sa Zakonom o platnim uslugama

27-08-2015

Ovim putem Vas obaveštavamo da je Opportunity banka izvršila usklađivanje svog poslovanja sa odredbama Zakona o platnim uslugama, usvajanjem novih Opštih uslova otvaranja, vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga, čija primena počinje od 01. oktobra 2015. godine.

Kursna lista

02 / 09 / 2015

Devize Kupovni Srednji Prodajni
flag eu 118.7329 120.2968 121.8607
flag ch 109.4413 110.8828 112.3243
flag usa 105.2597 106.6461 108.0325
Efektiva Kupovni Prodajni
flag eu

118.1315

122.4621

flag ch

108.8869

112.8787

flag usa 104.7265 108.5657
Referentna kamatna stopa NBS 5.50%